Inteligentní formuláře

Inteligentní formuláře

Inteligentní formuláře jsou ideálním nástrojem pro vytváření dokumentů s pevnou strukturou: žádanek, podání, výkazů, výpisů, objednávek, protokolů a dalších. Často také hrají roli rozhraní pro zadávání dat do informačních systémů. Organizace ze všech sektorů trhu se pro ně rozhodují zejména proto, že:
  • jejich vyplnění je rychlejší a snadnější než vyplnění papírového tiskopisu: vyplňování výběrem z číselníků, nápověda, automatické doplňování hodnot polí, otevírání nových kolonek v závislosti na vyplněných hodnotách apod.
  • uživatel nepotřebuje školení. Na obrazovku dostává interaktivní obdobu tiskopisu, na který je zvyklý,
  • rozvyplněný formulář je možné uložit v počítači nebo poslat kolegovi,
  • vyplněním formuláře a připojením elektronického podpisu vzniká dokument s právním účinkem,
  • zároveň vznikají data připravená pro zpracování informačními systémy,
  • tato data mohou být načtena pomocí čárového kódu, který je při vyplňování automaticky vytvářen,
  • formulář nedovolí odeslání, a případně ani tisk, dokud zadaná data nejsou úplná a správná,
  • díky velmi snadnému importu dat z jiných aplikací (automatické vyplňování) nemusí být žádný údaj zadáván dvakrát,
  • k inteligentnímu formuláři je možné připojit libovolný počet příloh v libovolném formátu. Formulář tak může hrát roli „košilky“ či „krycího listu.“

„Kolega si změřil, jak rychle je možné vyplnit formulář vyúčtování služební cesty. 13 vteřin!“ Michaela Srbová, Import Volkswagen Group

>>Produktový popis technologie a dostupné inteligentní formuláře naleznete na speciálních stránkách

Inteligentní formuláře se vyplňují pomocí aplikace Software602 Form Filler nebo internetového prohlížeče. K jejich vytváření slouží Software602 Form Designer.

Aktuální seminář

Úterý 13. září 2016
Software602, Hornokrčská 15, Praha 4* Semináře nejsou určené pro stávající zákazníky.