Snadné vkládání, vyjímání nebo mazání stránek v PDF

Využijte funkce, která umožňuje snadno a rychle vymazat nebo získat konkrétní stránky z vloženého PDF dokumentu, ale také vybrané stránky do existujícího PDF vložit. Pomůže vám k tomu nástroj dostupný z nové hlavní nabídky aplikace, který spustíte tlačítkem Manipulace se stránkami v PDF souboru. Pomocí dialogu vložte vybraný PDF soubor pro zpracování.

Vybraný soubor se načte a vy uvidíte jeho první stránku v náhledu vlevo. Pokud je dokument vícestránkový, můžete náhledem listovat klávesami Page Up a Page Down. Kolečkem na myši můžete měnit měřítko zobrazení náhledu. K určení akce, kterou budete chtít s načteným souborem provést, jsou k dispozici tlačítka při pravém okraji okna.

Vymazání stránky nebo několika stránek

Z PDF dokumentu můžete vymazat určitou stránku nebo několik stránek klepnutím vpravo na tlačítko Odstranit stránky. Číslo stránky nebo rozsah stránek, které budete chtít vymazat, specifikujte v dialogu Odstranit stránky. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko OK – soubor se pak uloží v nové podobě, bez zadaných stránek.

Kopírování určitých stránek do souboru

Tato akce znamená, že z načteného souboru lze určité stránky uložit do souboru nového, a to tak, že ve výchozím souboru buď stránky zůstanou, nebo se z něj vymažou. Nejprve soubor načtěte, pak v okně pro úpravu souborů klepněte vpravo na tlačítko Kopírovat stránky do souboru. V dialogu Uložit stránky do souboru vyberte, o které stránky se vám bude jednat. Dejte pozor na políčko Po zkopírování stránky z původního souboru odstranit:

  • Pokud ho ponecháte nezaškrtnuté, zůstane výchozí soubor beze změn a ze specifikované stránky nebo stránek se vytvoří kopie v souboru novém.
  • Pokud políčko zaškrtnete, dojde de facto k rozdělení výchozího souboru – označené stránky vytvoří soubor nový a z původního souboru se vymažou.

Pokud zaškrtnete políčko Otevřít soubor s uloženými stránkami, bude nový soubor vytvořený z vyžádaných stránek, po svém vzniku hned otevřen a jeho obsah uvidíte v náhledové části okna Manipulace se stránkami v PDF souboru.

Vytvoření nového PDF souboru po stisku tlačítka OK v dialogu Uložit stránky do souboru předchází dotaz, kam a pod jakým jménem má být soubor uložen.

Vložení stránek ze souboru

Tato funkce vám umožní spojit dva PDF soubory – do určitého souboru se na předem určené místo vloží obsah (všechny stránky) souboru jiného. Přejete-li si takovou akci provést, načtěte do okna soubor, kam chcete stránky připojit a stiskněte tlačítko Vložit stránky ze souboru. Po stisknutí tlačítka se otevře dialog pro výběr souboru; zde vyhledejte soubor, jehož obsah chcete připojit a klepněte na tlačítko Otevřít.

Na to se zobrazí dialog Vložit stránky. V něm pomocí přepínače určíte, kam má být obsah právě načteného souboru vložen:

  • Na začátek dokumentu – nastavením přepínače na ponožku Před první stránku.
  • Na konec dokumentu – nastavením přepínače na položku Za poslední stránku.
  • Na stránku určenou v políčku u přepínačové položky Vložit před stránku.

Zastavme se jen krátce u volby Vložit před stránku – pokud zadáte například číslo 3, bude obsah souboru vložen tak, že jeho první stránka bude posléze třetí ve spojeném dokumentu – tedy strany 1 a 2 zůstanou, pak se vloží stránky zvoleného dokumentu jako třetí a další – a za ně zbytek původního dokumentu.

 

 

Další tipy a triky pro snadnou práci se Software602 Print2PDF

 

Aktuální seminář

Úterý 13. září 2016
Software602, Hornokrčská 15, Praha 4* Semináře nejsou určené pro stávající zákazníky.