FormApps Mobile

FormApps - univerzální formulářové aplikace

Pracujte s formulářovými aplikacemi nezávislými na zařízení nebo operačním systému, podepisujte PDF dokumenty zaručeným elektronickým podpisem (i s funkcemi pro biometrický podpis) a opatřujte je kvalifikovaným časovým razítkem.

Mobilní aplikace nebo plugin do prohlížeče na desktopu

FormApps je dostupný v podobě aplikací pro všechy běžné operační systémy mobilních zařízení (iOS, Android, Windows - viz níže na stránce) nebo jako plugin do prohlížeče na desktop PC (ActiveX a JAVA zásuvný modul do browserů) pro autorizaci a autentizaci formulářů, který se instaluje se pouze jednou a je vybaven automatickou aktualizací.

Vytvářejte vlastní formulářové aplikace!

FormApps vám umožní pracovat s formulářovými aplikacemi, které jednoduše vytvoříte v připraveném vývojovém prostředí FormApps Designer. V tomto nástroji je možné bez programování vytvářet schvalovací workflow, zadávat funkce, nápovědy a logické kontroly, zapojovat vestavěná zařízení (fotoaparát, diktafon, GPS, NFC komunikátor, čtečka čárových a QR kódů, elektronický podpis, časové razítko aj.) nebo se přes webové služby napojovat na informační systémy, vkládat soubory, pracovat s e-mailem apod.

Zkušenější uživatel FormApps Designeru zvládne vytvořit jednodušší aplikaci v řádu desítek minut (tzv. „30minutové aplikace“). Díky FormApps můžete snadno zavést koncept BYOD (Bring Your Own Device) i ve vaší firmě či organizaci!

Ukázky formulářových aplikací

Formulářovou aplikací může být například schvalování nákupu nebo faktury, hlášení pojistné události, protokol o jednání, dovolenka, převzetí zboží apod. Ukázky takových formulářových aplikací najdete na adrese: www.formapps.eu

FormApps je k dispozici zdarma. K vytváření formulářových aplikací slouží FormApps Designer, který je k dispozici rovněž bezplatně. Provozování formulářových aplikací vyžaduje FormApps Server.

Aplikace FormApps Mobile pro iOS dostupná na Apple AppStoreStáhnout z Google PlayDostupné zdarma na Windows StoreWindows Phone Store

Aktuální seminář

Úterý 13. září 2016
Software602, Hornokrčská 15, Praha 4* Semináře nejsou určené pro stávající zákazníky.